Instytut Metod i Technik Przetwarzania Informacji powstał w 2010 roku - ma innowacyjną formułę instytucji badawczej – skupia specjalistów, naukowców i badaczy, gromadząc konkretne kompetencje ze względu na kierunki działań, zlecane przez naszych klientów. Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności obszar związany z widzeniem maszynowym, przetwarzaniem dużych ilości danych (Big Data), semantycznego przetwarzania informacji itd.

Otwarta formuła pozwala nam na korzystanie z wiedzy i doświadczenia osób o najbardziej adekwatnych kompetencjach przy zachowaniu możliwości zwinnego dostosowania się do potrzeb odbiorcy.

W dotychczas (na koniec 2015 roku) realizowanych projektach w prace po stronie IMITPI zaangażowane było 6 osób z tytułami naukowym prof. dr hab. i dr hab. inż., 15 osób ze stopniami naukowymi dr i dr inż. oraz doktoranci i wyróżniający się studenci studiów drugiego stopnia. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 300 opracowań naukowych.